Cultura aprova un conveni amb la Fundació Chirivella Soriano

El Ple del Consell ha aprovat un conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, i la Fundación Chirivella Soriano per a contribuir al finançament de les despeses de funcionament i de les activitats que du a terme aquesta entitat.

En aquest sentit, la Conselleria d’Educació destinarà un total de 30.000 euros per al finançament de les despeses corrents de manteniment i funcionament de l’edifici seu de la fundació, així com per a contribuir a finançar les activitats que s’hi duen a terme.

Es tracta de despeses de personal, compra de material fungible, pagament de serveis imprescindibles o muntatge i realització d’exposicions i transport, entre altres.

La Generalitat subscriu aquest conveni en el marc de les competències assignades a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport relatives a la promoció del patrimoni cultural valencià.

La Fundación Chirivella Soriano és un fundació privada de caràcter cultural sense ànim de lucre constituïda l’any 2002. Els seus objectius se centren en la promoció, divulgació i defensa de les diferents manifestacions artístiques, particularment les referents a l’art contemporani.

Amb la signatura d’aquest acord, la Fundació es compromet a acreditar el compliment dels requisits i condicions exigides i la realització de les actuacions subvencionades. El termini de justificació de les activitats subvencionades s’estendrà fins al 30 de novembre de 2018.

A més, la fundació haurà de complir les obligacions relatives a l’adequada publicitat i difusió de les ajudes.

Valencia City

El pulso de la ciudad

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.